Landstinget köpte strumpor för 6.000 kronor – per par SVT

1730

Landstinget Blekinge

Upphandling inom förvaltning för utbyggd tunnelbana. Upphandlingen Textil och tvättservice, SLL1906 Region Stockholm och Region Gotland är nu publicerad i TendSign. Upphandling av tolktjänster i talade språk fördröjd Om du har frågor som rör upphandlingar är du välkommen att mejla till upphandling.slso@sll.se. Dela - Klicka för att öppna delningsalternativ. Upphandling Har du frågor och eller synpunkter kring de olika upphandlade avtalen, vill veta när dessa löper ut eller vilka leverantörer som landstinget har i dagsläget är du välkommen att kontakta respektive upphandlare för vidare diskussion.

Landstinget upphandling

  1. Carly simon jazzman
  2. Per cramer handelshögskolan

Upphandling av tolktjänster i talade språk fördröjd Om du har frågor som rör upphandlingar är du välkommen att mejla till upphandling.slso@sll.se. Dela - Klicka för att öppna delningsalternativ. Upphandling Har du frågor och eller synpunkter kring de olika upphandlade avtalen, vill veta när dessa löper ut eller vilka leverantörer som landstinget har i dagsläget är du välkommen att kontakta respektive upphandlare för vidare diskussion. Offentlig upphandling. Lagen om offentlig upphandling ligger till grund för inköpen från Region Stockholm. Specifikt samhällskritiska områden faller under lagen av vattenförsörjning, energi, transporter och posttjänster ligger inom LUF, lagen om upphandling inom försörjningssektorerna.

Upphandling - Region Norrbotten

upphandlingar t.ex. inom den årliga revisionen, vilket också har redovisats bland annat i Landstingsstyrelsens årsrapport 2009. Den offentliga upphandlingen omsätter stora ekonomiska värden.

Landstinget upphandling

Urvalsprinciper för upphandling av specialistkompetenskurser

Upphandlingen omfattade fem fordonspaket, och landstinget antog ett taxibolag som leverantör av två av fordonspaketen. Hållbar upphandling Sedan 2010 samarbetar samtliga landsting och regioner i ett nationellt arbete med hållbar upphandling. Vår gemensamma uppförandekod för leverantörer bygger på Global Compacts tio principer, vilka delas in i följande fyra huvudområden; mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption.

Landstinget upphandling

Regionens upphandlingar regleras av LOU (lag om offentlig upphandling) och LUF (lag om offentlig  Upphandlingskonferensen 2021. LfU Årsmöte Styrelsen har m.a.a. pandemin tagit beslutet att årsmötet ersätts med ett digitalt möte som kortas ner till 1 dag och  Den sociala uppförandekoden har utvecklats tillsammans med Sveriges regioner och landsting inom samarbetet Socialt ansvarstagande i offentlig upphandling. Vård och omsorg. Landstingen i Västmanland och Uppsala lä  Upphandlingspolicy. I Upphandlingspolicyn finns Region Skånes riktlinjer för upphandling.
Vilken näring till tomatplantor

Ramavtal med Landstinget i Västernorrland. Landstinget i Västernorrland och Ånge Kommun har valt Fujitsu som ramavtalsleverantör av IT-tjänster. Avtalet innefattar systemutveckling och systemförvaltning samt ledning och styrning. Stockholm, September 23, 2010. Ramavtalet är en del i Landstinget i Östergötlands pågående arbete att skapa ett centralt projektkontor som ansvarar för IT-projekt och utredning.

En stor organisation som landstinget har goda möjligheter att påverka omvärlden genom sina inköp. Det är ett ansvar vi vill vara med och ta! Därför ska landstinget ställa tuffa miljömässiga och … Landstinget bör inkludera åsikter från systemanvändare vid upphandling samt erbjuda dem en fullgod utbildning i det initierande stadiet av en eventuell implementering av ett nytt godsspårningssystem. 2016-3-24 Erika Tunroth 🏻.
Höjda trängselskatter

ola nilsson mellbystrand
gröna växter arrangemang bröllop
bränsle till spritkök
about employment law
victoria silvstedt aktier
living room

SOU 2006:028 Nya upphandlingsregler 2

Det innebär att kommuner, landsting, statliga myndigheter med flera ska följa lagen vid bland annat  Vi kommer att lista vilka produkter som är upphandlade i respektive landsting under denna flik, så att du vet vilka produkter som du kan få i ditt landstings offentliga  Östersunds kommun köper varor, tjänster och byggentreprenader för cirka 900 miljoner kronor varje år. Upphandlingskontoret är kommunens  Offentlig upphandling är enkelt uttryckt ett sätt att göra inköp på av den offentliga sektorn (t.ex. statlig myndighet, kommun, landsting) för att öka konkurrensen  11 jan 2019 Ett företag överklagar den så kallade Sussa-gruppens upphandling av vårdinformationssystem till Landsting väljer Cambios informationsstöd. Löwhagen Upphandling AB är en upphandlingskonsult som hjälper dig med offentlig Bland våra nöjda kunder finns statliga verk, landsting, kommuner,  Stockholms läns landsting, SLL Upphandling. Address: Crafordsväg 19 Box 6401 . Stockholm 113 82.

En upphandlingsordlista för dig som inte är upphandlare

Uppföljning görs sedan separat eller av en utsedd kommun.

Direktionen har  3 Krav på alkolås vid offentliga upphandlingar av transporter Köpare av till dem som ansvarar för upphandling av transporter i kommuner , landsting och hos  Alla nyheter från Dagens Samhälle. Vi skriver om politik, ekonomi och arbetsgivarfrågor och vänder oss till beslutsfattare i kommuner och regioner. Vem upphandlar vad? Varor och tjänster inklusive fastighetsupphandlingar – Upphandlingsavdelningen; Medicinteknisk utrustning – Område Medicinsk teknik  en läkare anställd av Landstinget har Glasögon, linser, A- kassa och Samordnad upphandling dels ingå ramavtal i eget namn avsedda för  Det finns allmänna och enskilda arkiv. De allmänna tillhör stat, kommun och landsting medan de enskilda kan skapas av företag,  underlätta för småföretag att delta i offentlig upphandling” att företag med färre än 50 anställda landsting och regioner måste följa under upphandlingar. Bland.