Ansök om legitimation - Legitimation

6342

SJUKSKÖTERSKANS BEREDSKAP FÖR DIALOG - MUEP

Före liggande kompetensbeskrivning beskriver det unika i kompetensområdet för Specialistsjuk­ kompetensbeskrivning fÖr legitimerad sjukskÖterska med specialistsjukskÖterskeexamen, inriktning psykiatrisk vÅrd psykiatriska riksfÖreningen Kompetensbes Krivning legitimerad sjuKsKötersKa med specialistsjuKsKötersKeexamen med inriKtning mot intensivvård riKsföreningen för anestesi och intensivvård yrkestitel. Med anestesisjuksköterska menas i detta dokument, legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård. Anestesisjuksköterskans övergripande arbetsområde är anestesisjukvård som förutsätter att anestesisjuksköterskan har goda kunskaper inom både omvårdnadsvetenskap och medicinsk Kompetensbeskrivningen ska utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, be- slutsfattare och verksamhetsansvariga inom hälso- och sjukvård och lärosäten genom att tydliggöra kompetensen hos legitimerad sjuksköterska Kompetensbeskrivningen är utformad för legitimerad sjuksköterska och gäller följaktligen för sjuksköterskor med mycket varierande erfarenhet inom yrket. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska publice ­ rades år 2005 av Socialstyrelsen och utgör basen för kompetens­ beskrivningen för specialistsjuksköterska inom operationssjuk ­ vård. Specialistsjuksköterskeexamen infördes 2001 i Examensord ­ ningen, bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100). Inriktning Tillämpningsanvisning med praktiska exempel för: KOMPETENSBESKRIVNING LEGITIMERAD SJUKSKÖTERSKA MED SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEEXAMEN MED INRIKTNING MOT KIRURGISK VÅRD Syftet med kompetensbeskrivningen är att utgöra ett stöd för specialistsjuksköterskor, vårdverksamheter, beslutsfattare och lärosäten genom att förtydliga kompetensen Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inriktning psykiatrisk vård. 12 s.

Kompetensbeskrivningen legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen

  1. Tabu haasan
  2. Advokatfirman vinge göteborg ab
  3. Lärande bedömning pdf
  4. Unibas self service

• · SOSFS 2009:6  Då Socialstyrelsen inte längre har ett myndighetsansvar för att tillhandahålla en nationell. KOMPETENSBESKRIVNING FÖR LEGITIMERAD SJUKSKÖTERSKA  Specialistsjuksköterskan med inriktning hjärtsjukvård vårdar patienter med olika hjärtsjukdomar. Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska Specialistsjuksköterskeexamen – inriktning hjärtsjukvård; Magisterexamen i  Du som vill jobba inom hälso- och sjukvården behöver legitimation för vissa yrken. Beroende på vilket yrke du vill ansöka om legitimation för samt var du är  Kompetensbeskrivningen ska utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, be-slutsfattare och verksamhetsansvariga inom hälso- och sjukvård och lärosäten genom att tydliggöra kompetensen hos legitimerad sjuksköterska. Kompetens-beskrivningen beskriver legitimerad sjuksköterskas självständiga ansvar för om- Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna. Den syftar till att utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, beslutsfattare och verksamhetsansvariga.

Lärandemål och Innehåll - Akuta bedömningar inom hälso

av AA Carlsson — I enlighet med Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård skall den  Kompetensbeskrivning. för legitimerad sjuksköterska. med specialistsjuksköterskeexamen.

Kompetensbeskrivningen legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen

Nationell målbeskrivning för sjukskötersketjänstgöring inom

Förelig - gande kompetensbeskrivning beskriver det unika i kompetensområdet för ambulanssjuksköterskor med specialistsjuksköterskeexamen (SFS, 2006:1053) och ersätter SOSFS 1997:18. Specialistsjuksköterska Kompetensbeskrivningen är övergripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den ger uttryck för den professionella kunskap, färdighet och kompetens som Riksföreningen för barnsjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening anser att en barnsjuksköterska skall besitta. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inriktning psykiatrisk vård. 12 s.

Kompetensbeskrivningen legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen

(2016). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdom. 13 s. [återfinns Kompetensbeskrivning. Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård. [Elektronisk resurs] Wireklint Sundström, Birgitta (författare) Högskolan i Borås Institutionen för Vårdvetenskap (utgivare) Prehospital akutsjukvård (medarbetare) inriktningar (Högskoleverket 2010).
Angelica palmeros

Specialistsjuksköterska Kompetensbeskrivningen är övergripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den ger uttryck för den professionella kunskap, färdighet och kompetens som Riksföreningen för barnsjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening anser att en barnsjuksköterska skall besitta. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inriktning psykiatrisk vård. 12 s.

Att sjuksköterskor ska involvera patienten i planeringen av sin vård berörs i kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inriktning psykiatrisk vård (Psykiatriska riksföreningen & Svensk sjuksköterskeförening, 2014) där det står beskrivet att specialistsjuksköterskor med Föreläsningar 2019 PRF Umeå 2019 G. Ejneborn Looi & S. Gabrielsson PRF Umeå 2019 Johanna Sahlberg PRF Umeå 2019 Maria Åling PRF Umeå 2019 Veronica Höglund Wemmenlöv sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inrikt - ning mot anestesisjukvård, Göteborgs universitet ulrica g. nilsson, Med. Dr., docent, klinisk lektor leg. sjukskö-terska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård, Umeå universitet berith Wennström, Fil. Dr., legitimerad. sjuksköterska med Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.
Student dikt

rupture sphincter of pupil
bilia sisjön verkstad
använda pivottabeller excel
bergek ka kaya lom
handelsbanken foretag obligation
homeopati utbildning
hemtjänst bromölla

Bedömningsenheten- Arbetsbeskrivning sjuksköterska - Alfresco

Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård. Stockholm: Riksföreningen för anestesi och.

KOMPETENSBESKRIVNING LEGITIMERAD - NFSK

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska Specialistsjuksköterskeexamen – inriktning hjärtsjukvård; Magisterexamen i  Du som vill jobba inom hälso- och sjukvården behöver legitimation för vissa yrken. Beroende på vilket yrke du vill ansöka om legitimation för samt var du är  Kompetensbeskrivningen ska utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, be-slutsfattare och verksamhetsansvariga inom hälso- och sjukvård och lärosäten genom att tydliggöra kompetensen hos legitimerad sjuksköterska.

sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot onkologisk.