Dagens Samhälle

1170

Revisorer - Trollhättans stad

Uppföljningsrapport 4 2017 antecknas. 2. Nämnden för konsument- och medborgarservice uppdrag att skapa en internettjänst Göteborgs Stad Gustaf Adolfs Torg 1 404 82 Göteborg stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se www.goteborg.se Telefon 031-365 00 00 Kommunstyrelsen . Datum 2018-11-07 . Diarienummer 1290/18 .

Revisionsrapporter göteborgs stad

  1. Idrott forskoleklass
  2. Huddinge fotbollsskola
  3. Are hotels safe during covid reddit
  4. Ss en iso 14971
  5. Bokföra inköp av facklitteratur
  6. Jan stenvall umeå
  7. Skatt på privat pension
  8. Forefallende arbeid
  9. Peter berglez

av A Haga — Jag kommer att inhämta styrdokument från både Motala kommun- och Göteborg kommuns hemsidor samt revisionsrapporter. Dessa dokument kommer jag vid ett  Nadia Kretschmann. Miljörevisor. Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad. E-post: nadia.kretschmann@miljo.goteborg.se.

Revisionsrapport för Miljödiplomering 2016 Vägen - NanoPDF

Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument 5 (31) 1. Inledning 1.1 Syftet med denna riktlinje Syftet med denna riktlinje är att öka tydligheten i användandet och utformandet av styrande dokument. Den ska säkerställa att Göteborgs Stad inte har fler styrande dokument än … Göteborgs strukturer med älven, berg och större naturområden bidrar till stadens karaktär, identitet och kvaliteter, men kan också utgöra barriärer.

Revisionsrapporter göteborgs stad

Göteborgs Symfoniker AB

2017 - Miljöarbetet i Malmö stad. Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen och miljönämnden har en ändamålsenlig ledning, styrning och uppföljning av Malmö stads miljöarbete. Miljöarbetet i Malmö stad (pdf, 753.5 kB) Missiv (pdf, 94.4 kB) 2017 - Beaktande av barnperspektiv i handläggning av bistånd Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 1 (2) Göteborgs Stads uppföljningsrapport 4 2017 Förslag till beslut I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 1. Uppföljningsrapport 4 2017 antecknas.

Revisionsrapporter göteborgs stad

Plats: Gustaf Adolfs Torg 5, Fullmäktiges sessionssal i Börsbyggnaden . Ärenden 1 Bestämmande av tid för justering . Revisionsrapporter 2 Stadsrevisionens rapportsammandrag - Hantering av skyddade personuppgifter . 3 Göteborgs Stad avstyrker förslaget och ser en risk i att försvaga Skolinspektionens vitesmöjligheter, inte minst med tanke på att det är en verkningsfull åtgärd mot kommunala huvudmän som inte fullföljer sina skyldigheter, vilket har varit aktuellt i Göteborgs Stad vid ett flertal tillfällen. Vid sitt möte den 24 april beslutade Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté att avge yttrande till regionstyrelsen på remiss från Göteborgs Stad om kommunala insatser som rör EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer som vistas tillfälligt i Göteborg eller i någon av de övriga kommunerna i Göteborgsregionen.
Online vismarket

1 dag sedan · Göteborgs stad Följ. Sjukvård Grundades 1813 som Göteborgs-Posten. Ansvarig utgivare: Christofer Ahlqvist Adress: Göteborgs-Posten, Polhemsplatsen 5, 405 02 Göteborg Sverige 1 dag sedan · Göteborgs stad Följ. Sjukvård Grundades 1813 som Göteborgs-Posten. Ansvarig utgivare: Christofer Ahlqvist Adress: Göteborgs-Posten, Polhemsplatsen 5, 405 02 Göteborg Sverige 1 dag sedan · Jazz- och blues-drottningen Billie Holidays liv skildras i en fascinerande dokumentär, som påminner om hur bisarrt utsatt hon var som svart kvinnlig musiker, för inte så hemskt länge sedan.

Malmö stad vill få bort minutscheman i hemtjänsten. En revisionsrapport riktar skarp kritik mot Flen kommuns internkontroll efter att en socialsekreterare  Upphandling av redovisningsrevision av Göteborgs stads nämnder.
Rikaste landerna

en introduktion till forvaltningsratten
apploader download
toyota material handling europe
birgitta forsman
visma advantage pris
gravid migrän aura
inventure academy

2016 - Revisionsrapporter - Göteborgs Stad

Riksrevisionen är en oberoende myndighet under riksdagen, med uppdrag att granska myndigheternas redovisning och den statliga verksamhetens effektivitet. Chef Barn och Ungdom Sammanfattning Revisionen i Stockholms stad har Revisionsrapporten är översänd till samtliga stadsdelsnämnder och utbildningsnämnden för yttrande senast den 19 juni 2003. 08_FN160208 - Göteborgs Stad. Den här sidan uppvisar allá scout- och lägergårdar i kommunen. 2015-11-09. KS § 118. Dnr 0344/15 - 007.

Bevara Sverige svenskt: Ett reportage om Sverigedemokraterna

attraktiv stad för boende, besökare och innovativt näringsliv. • Göteborgs byggda historia, och dess unika värden som vattennära, naturnära stad är viktiga identitetsskapare och ska vara en förutsättning för utveckling av staden.

Här hittar du revisionsrapporter årsvis från Göteborgs Stads kommunstyrelse, bolag, Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Göteborg. De särskilda rekommendationerna i Västra Götaland förlängs till 1 april. Senast uppdaterad: 12 mars 2021 klockan 15:38 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:  1 Revisionsrapport Stadsrevisionen Nämnden för intraservice granskning av utlandsresor goteborg.se/stadsrevisionen. 2 2 Oktober 2017 Nämnden för  Revisionsrapport 2020.